Podotherapie

Podotherapeuten behandelen patiënten met voetklachten en klachten die zijn ontstaan als gevolg van het niet goed functioneren van de voeten. Tevens behandelen zij aandoeningen aan nagels en de huid, zoals overmatige eeltvorming, wondjes en ingegroeide nagels. Patiënten met Diabetes Mellitus (suikerziekte) kunnen bij een podotherapeut terecht voor screening van hun voeten en voor de behandeling van voetklachten. Ook voor sporters, kinderen en reumapatiënten kan podotherapie een oplossing zijn.

Paramedici

Podotherapie is een, in artikel 34 van de BIG-wet opgenomen, paramedisch beroep. In deze wet wordt aangegeven wat een paramedicus wel en niet mag doen. De beroepsnaam podotherapeut is een beschermde titel. Om deze titel te behouden zijn podotherapeuten verplicht zich te registreren in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Herregistratie vindt om de 5 jaar plaats en is alleen mogelijk als de paramedicus voldoende werkervaring heeft en bij- en nascholing heeft gevolgd. Op deze manier bent u als patiënt verzekerd van de beste zorg.

Samenwerking

Het Centrum voor Podotherapie heeft goede contacten met andere disciplines zoals huisartsen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten cesar/mensendieck, orthomanuele artsen, internisten, DM-verpleegkundigen, POH-ers, reumatologen, orthopedisch schoenmakers, revalidatieartsen, pedicures en niet te vergeten de schoenwinkeliers. Het kan nodig zijn dat voor de behandeling meerdere disciplines ingeschakeld worden om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Onze podotherapeuten werken graag samen en uit ervaring weten we dat multidisciplinaire zorg goed is voor het verloop en het resultaat van de behandeling van de patiënt.